Vijećnici
gradske
četvrti

Bratstvo
          Damir Stanilović
          
Brankica Žugaj

Cibljanica / Kokotovo
          
Igor Fiolić
          
Lucijan Maslać

Kromosovo (+ Kolareva i Kolodvorska)
          Antonio Kuliš
          Mihael Kuliš
          Manuela Munjas
          Marijo Njegovec
          Snježana Smojvir

Podbrežnica
          Mladen Arapović
          Tomislav Gruja
          Ivica Kolarec
          Dragica Rako Zenić

Visoki brijeg / Pionir
          Ivica Desput
          
Kristijan Milić

Evidencija prisustva vijećnika na sjednicama

Kontakt

e-mail: gc.miljenko.granic@gorica.hr
web: mojkvart.info

Transparentnost – Uključivanje građana –  Suradnja s gradom 

Vijećnici gradske četvrti

Mladen Arapović
Ivica Desput, blagajnik
Igor Fiolić, predsjednik
Tomislav Gruja
Ivica Kolarec, povjerenik CZ

Mihael Kuliš
Antonio Kuliš, tajnik
Lucijan Maslać, potpredsjednik
Kristijan Milić, zamjenik pov. CZ
Manuela Munjas

Marijo Njegovec
Dragica Rako Zenić
Snježana Smojvir
Damir Stanilović
Brankica Žugaj