PREZENTACIJA – 14. 6. 2022. (utorak) u 20:00, GČ “Miljenko Granić”, Vinkovačka 2 (Podbrežnica)

Sviđa ti se ova priča?
pošalji ostalima.

Teme:

  • Umanjenje računa za toplinsku energiju kod zgrada koje su provele energetsku obnovu, na temelju smanjenja instalirane snage (upute predstavnicima i suvlasnicima, usporedba prije i poslije smanjenja instalirane snage, kvaliteta grijanja, cijena i druge informacije )
  • Predstavljanje udruge njezinih osnivača, ciljevi udruge, aktualni projekti, projekti u budućnosti