Postavljeni stolovi za stolni tenis

Sviđa ti se ova priča?
pošalji ostalima.

U našoj gradskoj četvrti postavili smo betonske stolove za stolni tenis na četiri lokacije uz dječja igrališta: Cibljanica, Visoki brijeg, Bratstvo i Chromosivo.

Tražimo prikladne mrežice za vanjske stolove pa ćemo ih staviti čim ih pronađemo. Do tada građani mogu postaviti vlastite mrežice i početi igrati.

Molimo građane da paze na stolove i ne dozvoljavaju oštećivanje stolova.

Penjanje na stolove nije dozvoljeno.