Kada će Velika Gorica imati evidenciju statusa i plan komunalnih radova?

Sviđa ti se ova priča?
pošalji ostalima.

Pitanje postavljeno

10. listopada 2021.

Predmet: evidencija statusa i plan komunalnih radova
Poštovani gospodine gradonačelniče!
Na upit više sugrađana te kao novi predsjednik vijeća gradske četvrti „Miljenko Granić“ došao sam u UO za komunalne djelatnosti i promet, Odsjek za izgradnju našeg grada, kako bih se informirao o komunalnim radovima u mojoj GČ. Trenutno ima više ulica i nogostupa koji su raskopani i čekaju asfaltiranje a većina ulica zahtijeva hitnu rekonstrukciju i sanaciju.
Nažalost službenici u uredu mi nisu mogli dati plan radova u mojoj GČ jer izgleda da ne postoji registar radova u našem gradu.
Za dio trenutnih radova su me uputili na VG vodoopskrbu jer je to vezano uz aglomeraciju. Nažalost ni od njih nisam dobio odgovor a prošlo je već mjesec dana od mog upita.
Smatram da bi Velika Gorica kao jedan od najvećih gradova u Hrvatskoj morao imati evidenciju svih komunalnih radova s terminskim planovima. Kada na mojem zemljištu netko izvodi radove ja znam kada će početi i kada će završiti te nadzirem iste. Smatram normalnim da i Grad postupa isto.
Stoga mi iz vijeća naše GČ predlažemo da se osnuje registar svih komunalnih radova Velike Gorice u kojemu bi bili svi tekući radovi a također i plan svih radova u tekućoj i barem za slijedeću godinu. Kod izdavanja građevinskih dozvola izvođačima trebao bi se tražiti terminski plan radova te obavještavanje o svim izmjenama.
Takav registar bi na transparentan način obavještavao sve građane o radovima a također bi bio osnova i za nadzor.
Molim vas javite nam što će se poduzeti u vezi ovog i kada.
Sa štovanjem
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Igor Fiolić