Telekomunikacijska bazna postaja na lokaciji Čakovečka 42 – Podbrežnica

Sviđa ti se ova priča?
pošalji ostalima.

Više naših građana iz Podbrežnice izrazilo je zabrinutost zbog postavljana telekomunikacijske bazne postaje s antenama na krov zgrade u Čakovečkoj 42.

Susjedi koji žive u blizini zgrade nisu bili kontaktirani prije postavljanja te su vrlo zabrinuti za svoje zdravlje te zdravlje djece u obližnjem dječjem vrtiću.

Tražili smo i dobili informaciju od HAKOM-a, njihov odgovor je dolje ispod fotografije.

Također smo uputili zahtjev za ispitivanjem količine zračenja.

S obzirom da su trenutno pojedini spektri postaje isključeni jer ometaju prijem TV signala, iz HAKOM-a su nam javili da će se ispitivanje napraviti čim bazna postaja bude radila na predviđeni način.

Dobili smo odgovor od HAKOM-a

From: radiokomunikacije <radiokomunikacije@hakom.hr>
Sent: Wednesday, December 29, 2021 4:17 PM
To: mailto:gc.miljenko.granic@gorica.hr <gc.miljenko.granic@gorica.hr>
Cc: radiokomunikacije <radiokomunikacije@hakom.hr>
Subject: RE: Velika Gorica: Bazna stanica u Čakovečkoj 42

Poštovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je Vaš upit vezan uz postavljanje baznih postaja na lokaciji Čakovečka 42 u Velikoj Gorici, o kojem Vas izvješćujemo kako slijedi:

Ovlasti HAKOM-a vezano uz pitanje upravljanja radiofrekvencijskim spektrom, a time podredno i poslovi u svezi ograničavanja djelovanja elektromagnetskih polja (dalje: EMP), uređeni su Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17, dalje: ZEK) i mjerodavnim podzakonskim propisima.           

ZEK-om je propisana obveza operatora da se pri postavljanju i uporabi radijskih postaja nužno pridržavaju graničnih vrijednosti elektromagnetskih polja koje su propisane Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN br. 146/14 i 31/19, dalje: Pravilnik Ministarstva zdravstva), čije je donošenje u nadležnosti Ministarstva zdravstva.

Operatori su prije početka rada radijske postaje obvezni prijaviti HAKOM-u podatke o toj radijskoj postaji, kako bi HAKOM mogao provjeriti njenu usklađenost s dopuštenim razinama elektromagnetskih polja. Za postaje za koje je utvrđeno da su u granicama vrijednosti propisanih Pravilnikom Ministarstva zdravstva, HAKOM izdaje potvrdu o usklađenosti. Pri tome se po potrebi, provodi i dodatni izračun i/ili mjerenja veličine elektromagnetskih polja koja bazna postaja stvara na mjestu postavljanja, odnosno na području povećane osjetljivosti i javnom području.

Na lokaciji Čakovečka 42 u Velikoj Gorici HAKOM je 17.12.2021. zaprimio prijavu za GSM900(2G)/UMTS900(3G)/LTE700(4G)/LTE800(4G)/LTE1800(4G)/LTE2100(4G)/LTE2600(4G)/NR700DSS(5G)/NR3600(5G) bazne postaje operatora mreža pokretnih komunikacija A1 Hrvatska d.o.o.

Osnovni tehnički podaci prijavljenih baznih postaja su:

Glavni smjerovi zračenja za sve bazne postaje/tehnologije: 90°, 220° i 320°

Bazne postaja/tehnologijaFrekvencijski pojas odašiljanja (MHz)Broj nosiocaEIRP (dBW)AntenaVisina antene (m)Mehanički tilt (⁰)Električni tilt (⁰)
GSM900925-960328,21CELLMAX CMA-UBTLBHH/6516/21/2116,407
UMTS900925-960231,22CELLMAX CMA-UBTLBHH/6516/21/2116,407
LTE700/NR700DSS758-788131,62CELLMAX CMA-UBTLBHH/6516/21/2116,407
LTE800790-821130,37CELLMAX CMA-UBTLBHH/6516/21/2116,407
LTE18001805-1880133,97CELLMAX CMA-UBTLBHH/6516/21/2116,403
LTE21002110-2170134,37CELLMAX CMA-UBTLBHH/6516/21/2116,403
LTE26002620-2690135,77CELLMAX CMA-UBTLBHH/6516/21/2116,403
NR36003400-3800127,06KATHREIN 80025091116,9-26

Na temelju dostavljenih podataka proizlazi da su vrijednosti EMP-a niže od propisanih graničnih razina.

S obzirom da je postupak izdavanja potvrdi o usklađenosti za navedene bazne postaje u tijeku HAKOM će, radi dodatne kontrole, provesti mjerenja razina EMP-a u blizini predmetne lokacije nakon puštanja svih navedenih baznih postaja u rad. O terminu i točnom rasporedu mjernih točaka obavijestiti ćemo vas naknadno.

S poštovanjem,

HAKOM

17. 1. 2022. u 19:00 sati ćemo imati sastanak s građanima u vezi stanice u prostorijama gradske četvrti u Vinkovačkoj 2.

4. 2. 2022. HAKOM je napravio više mjerenja na lokacijama blizu antena. Rezultati mjerenja nalaze se na stranici HAKOM-a: http://gis.hakom.hr/Mjerenja_PDF/VelikaGorica-VarazdinskaSplitskaMariborskaOsjecka%20_%20DV-20220204.pdf