Održana 6. sjednica vijeća GČ

Sviđa ti se ova priča?
pošalji ostalima.

22. 11. 2021. je održana 6. sjednica gradske četvrti s dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Vijeća
2. Transparentnost rada (WEB stranica)
3. Plan trošenja sredstava za 2021.godinu
4. Suradnja s gradom
5. Trenutačna situacija, problemi i pritužbe građana
6. Razno

Na sjednici je odlučeno da će se prihvatiti ponuda tvrtke Vrisak iz Velike Gorice za izradu web stranice gradske četvrti te napraviti promocija stranice.
Odlučeno je i da će se nabaviti betonski stolovi za stolni tenis za kvartove u GČ.
Predsjednik vijeća Igor Fiolić je izvjestio vjećnike da još nismo dobili odgovore na upite poslane gradonačelniku te da prijedlozi vijeća naše gradske četvrti nisu uvršteni u prijedloge programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica za 2022. godinu.