Održana 5. sjednica vijeća GČ – donesen plan rada za 2022. godinu

Sviđa ti se ova priča?
pošalji ostalima.

20. 10. 2021. je održana 5. sjednica gradske četvrti s dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Vijeća
2. Transparentnost rada (WEB stranica)
3. Plan trošenja sredstava za 2021.godinu
4. Godišnji program rada i financijski plan za 2022.
5. Trenutačna situacija, problemi i pritužbe građana
6. Razno

Na sjednici je donesen plan rada za 2022. godinu te je dogovoren plan trošenja sredstava u 2021. godini.