Održana 4. sjednica vijeća GČ

Sviđa ti se ova priča?
pošalji ostalima.

30. 9. 2021. je održana 4. sjednica gradske četvrti s dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika s 2. i 3. sjednice Vijeća
2. Učestalost i termini sjednica Vijeća GČ
3. Tematska / teritorijalna radna tijela
4. Transparentnost rada (WEB stranica)
5. Informiranje od strane Grada
6. Građenje komunalne infrastrukture u 2021. godini – GVG
7. Najam prostorija GČ
8. Stanje izvršenja godišnjeg programa rada za 2021. godinu
9. Stanje izvršenja trošenja sredstava za 2021.godinu
10. Godišnji program rada i financijski plan za 2022. do kraja listopada
11. Trenutačna situacija, problemi i pritužbe građana
12. Razno

Na sjednici je napravljena teritorijalna podjela vijećnika po kvartovim:
Za Podbrežnicu: Mladen Arapović, Tomislav Gruja, Ivica Kolarec i Dragica Rako Zenić
Za Cibljanicu: Aleksandar Drljača
Za Kokotovo Naselje: Lucijan Maslać i Igor Fiolić
Za Visoki Brijeg/Pionir: Kristijan Milić I Ivica Desput
Za Kromosovo Naselje: Snježana Smojvir, Mihael Kuliš, Antonio Kuliš i Manuela Munjas.

Upućeni su dopisu Gradu u vezi izrade gradske evidencije statusa radova i nadzora te o usklađivanju planova GČ-a prije finaliziranja gradskih planova i o očitovanju Grada o prijedlogu vijeća GČ-a.
Dogovorena su 4 prioriteta komunalne infrastrukture u našoj GČ te odlučeno da se izradi web stranica gradske četvrti.