Održana 2. sjednica vijeća GČ

Sviđa ti se ova priča?
pošalji ostalima.

22. 7. 2021. je održana 2. sjednica gradske četvrti s dnevnim redom:
1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Vijeća
2. Međusobno upoznavanje vijećnika
3. Vizija rada Vijeća i prioriteti
4. Trenutačna situacija, problemi i pritužbe građana
5. Prijedlog imenovanja nove ulice
6. Razno

Na sjednici je dogovoren način rada te predstavljena vizija rada vijeća i prioriteti:
– poboljšavanje uvjeta za život građana
– predlaganje rješenja u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata
– praćenje stanja i prijedlozi razvoja komunalne infrastrukture
– uređivanje naselja -praćenje i poboljšanje kvalitete stanovanja
– rješavanje pritužbi građana
– prijedlozi prema Gradu za poboljšanja usluga gradskih tvrtki
– praćenje rada gradskih službi u GČ i rješavanje problema

Također su predstavljeni principi rada:

 1. Transparentnost
  – pokretanje facebook stranice
  – izrada WEB stranice
  – obavještavanje građana o GČ, načinu djelovanja, radu
 2. Uključivanje građana
  – širenje svijesti o potrebnom uključivanje građana u rad u našoj GČ, zbor građana
  – pronalaženje građana koji svojom stručnošću mogu pomoći u određenom radu
  – rješavanje pritužbi i rad na prijedlozima građana
  – suradnja s drugim GČ u VG
  – pronalaženje GČ s pozitivnim primjerima u drugim gradovima
 3. Suradnja s Gradom
  – aktivna suradnja s gradskim tijelima mjesne samouprave te ostalim odjelima Grada
  – traženje podrška kroz gradske vijećnike i stranke