Održan drugi sastanak predstavnika gradskih četvrti Velike Gorice

Sviđa ti se ova priča?
pošalji ostalima.

22. 4. 2022. održan je sastanak predstavnika gradskih četvrti Velike Gorice u prostorijama Vijeća GČ „Miljenko Granić“. Na sjednicu su pozvani predstavnici svih 8 GČ.
Pozivu su se odazvali predstavnici 6 GČ Velike Gorice. Pozivu se nisu odazvali predstavnici iz GČ Pleso i Rakarje.
Pozivu se također nije odazvao gosp. Dražen Bačurin – pročelnik Upravnog odjela za mjesnu samoupravu.

Dnevni red je bio:
1. uloga gradske četvrti (prema statutu GVG članak 69 i 77)
2. razmjena iskustva
3. suradnja između gradskih četvrti
4. suradnja s Gradom
5. razno

Pod točkom 4. razmijenjena su iskustva u komunikaciji s Gradom. Predstavnici svih prisutnih GČ osim GČ Braća Radić požalili su se na vrlo lošu komunikaciju s gradonačelnikom,  gradskim upravnim odjelima i službama.

Dogovoreno je da se traži od Grada:

  • Redoviti kvartalni sastanci s gradonačelnikom, pročelnikom Upravnog odjela za mjesnu samoupravu, pročelnikom Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i promet, te ostalim pročelnicima i službama prema potrebi i dogovoru.
    Na sastancima bi predstavnici GČ predstavili prioritetne probleme, usuglasio bi se plan rješavanja te se pratilo izvršenje dogovorenog.
  • Da gradska uprava i pročelnici odgovaraju na upite predstavnika GČ poslane putem elektroničke pošte u zakonskom okviru.
  • Da se narudžbenice potpisuju u roku od 8 dana te da se obrazloži zašto nisu potpisane ili odobrene.

Upit u vezi gornjih problema poslan je Odboru za mjesnu samoupravu te pročelniku Upravnog odjela za mjesnu samoupravu.