Vijećnici naše GČ na obuci

Sviđa ti se ova priča?
pošalji ostalima.

Grad Velika Gorica u suradnji s Udrugom gradova organizirao je 12. i 13. studenog 2021. godine obuku za gradske vijećnike, članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti te službenike u gradskoj upravi.
Predavači su bili vrhunski profesionalci i praktičari iz više gradova Republike Hrvatske.
Na obuci su prezentirane teme važne za lokalnu samoupravu:
– Kako djelovati u općem i javnom interesu,
– Poslovnik i rad vijeća
– Prava i dužnosti vijećnika
– Savjetovanje i komunikacija s građanima
– Participativno budžetiranje
– Pametan grad
– Komunalno gospodarstvo
– Gospodarenje otpadom i zelene javne politike
– Financiranje lokalne samouprave
– Lokalni, ekonomski i održivi razvoj
– Fondovi Europske unije
– Imovina grada
Na obuci su bila četiri vijećnika naše gradske četvrti: Brankica Žugaj, Lucijan Maslač, Kristijan Milić i Igor Fiolić