13. sjednica GČ – 18. 10. 2022.

Sviđa ti se ova priča?
pošalji ostalima.

18. 10. 2022. je održana 13. sjednica gradske četvrti s dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Vijeća
  2. Davanje prostorija Vijeća GČ na korištenje udrugama, inicijativama,…
  3. Suradnja s drugim GČ i Gradom
  4. Trošenje sredstava za 2022.godinu
  5. Godišnji program rada i financijski plan za 2023.
  6. Trenutačna situacija, problemi i pritužbe građana
  7. Razno

Na sjednici je ponovo raspravljana potreba za boljom komunikacijom i suradnjom s Gradom.
Još uvijek se čeka odgovor gradonačelnika kojeg smo pozvali na sastanak 27. 9. 2022..
Pročelnik Odbora za mjesnu samoupravu gosp. Bačurin nije pokazao interes da posjeti najveću gradsku četvrt.
Na sjednici je usvojen Godišnji program rada i financijski plan za 2023. te dogovoren način trošenja preostalih sredstava za 2022. godinu.